• Postes de eucaliptus.
  • Postes de eucaliptus impregnado.
  • Tranqueras de eucaliptus a medida.
  • Varillas de alambrado.